Käyttö- ja sopimusehdot

Palvelulla tarkoitetaan Polarico Oy:n tarjoamaa Valokuvaajat.fi-verkkopalvelua, jossa Polarico Oy välittää yksityisten henkilöiden tai yritysten tekemiä tarjouspyyntöjä palveluntarjoajille sekä palveluntarjoajien tekemiä tarjouksia tarjouspyynnön tekijöille. Palvelua voi selata rekisteröitymättä mutta tarjouspyyntöjen ja tarjousten jättäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistunnus voidaan myös generoida automaattisesti, kun palvelua aletaan käyttää.

Palvelussa "Palveluntarjoajalla" tarkoitetaan palveluntarjoajaksi rekisteröitynyttä yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka on hyväksytty palveluun palveluntarjoajaksi, kuten Palveluun hyväksytyt valokuvaajat. "Asiakkaalla" tarkoitetaan palvelua, työtä, tehtävää tai muuta sellaista toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön tekijää. Asiakas voi olla luonnollinen henkilö, yhteisö tai yritys. "Käyttäjällä" tarkoitetaan sekä Palveluun rekisteröitynyttä Palveluntarjoajaa että Asiakasta yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

Ehdot päivitetty viimeksi 10.4.2018.

Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelun käyttäjiin. Kaikkien Palvelun Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä näiden ehtojen lisäksi myös palvelun tietosuojaseloste ennen palvelun käyttöä.

1. Käyttö- ja sopimusehtojen hyväksyminen ja muutokset

Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan Palvelun käyttö- ja sopimusehtoja jättäessään tarjouspyynnön tai rekisteröityessään Palveluun. Polarico Oy:llä on oikeus muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jättäessään tarjouspyynnön tai kirjautuessa Palveluun ensi kertaa muutoksen jälkeen.

2. Vastuunrajoitus

Polarico Oy tarjoaa Palveluna markkinointi- ja myyntipalvelun Palveluntarjoajille ja kauppapaikan Asiakkaille, jossa he voivat tehdä tarjouspyyntöjä erilaisista töistä ja palveluista, ja joihin Palveluntarjoajat voivat jättää tarjouksia. Polarico Oy toimii tarjouspyyntöjen ja tarjousten välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen. 
 Polarico Oylla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle toimeksiannon asianmukaisesti. Polarico Oy ei myöskään vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä tai ajantasaisuudesta. Polarico Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen mahdollisten muutosten vuoksi tai sulkea Palvelu tarvittaessa. Mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä pyritään tiedottamaan Käyttäjiä etukäteen. Polarico Oy ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten Palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden Käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä. Polarico Oy ei ole vastuussa Käyttäjille Palvelusta johtuvista tai aiheutuvista välillisistä vahingoista.

3. Markkinointi ja Käyttäjän Palveluun lisäämä materiaali

Palvelun Käyttäjät hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämiänsä profiileja, kuvia ja muita tietoja tai materiaalia voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttö- ja sopimusehtojen sekä lain puitteissa. Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä Palveluun kuvia, tekstiä, piirustuksia, kaavioita, aineistoa, tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Polarico Oy ei ole vastuussa mahdollisista oikeudenloukkauksista, mikäli tällaista sisältöä on Palveluun Käyttäjän toimesta lisätty. Polarico Oylla on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta kolmansien oikeuksia loukkaava, lain tai hyvän tavan vastainen aineisto ja materiaali. Polarico Oy:lla on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle sähköpostia sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestitse (esim. pyyntö tyytyväisyysarvioon tai markkinointitarkoituksessa).

4. Toimeksiannot ja muu viestiliikenne

Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, Polarico Oylla ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania, korvaava tuotetta tahi palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. Palvelun ylläpidolla on oikeus valvoa kaikkia palveluun Käyttäjien jättämiä viestejä.

5. Verot, vakuutukset ja työnantajavelvoitteet

Palvelun Käyttäjät vastaavat kaikilta osin omista veroistaan, vakuutuksistaan ja muista mahdollisista toimeksiantoihin mahdollisesti liittyvistä työnantajavelvoitteistaan.

6. Julkisuus

Palvelussa olevien Käyttäjien profiilit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden katseleminen on osittain mahdollista ilman Palveluun rekisteröitymistäkin. Polarico Oy ei ole vastuussa, mikäli Käyttäjän Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjän tulee huomioida tämä esimerkiksi, mikäli lisäävät Palvelun sivuille, tai linkittävät sinne, henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.

7. Käyttäjätili

Rekisteröityessään Palveluun tai aloittaessaan Palvelun käytön jättämällä toimeksiannon, Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat ja todelliset tiedot. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, Käyttäjän tulee päivittää tietonsa. Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin ilman Polarico Oyn erillistä kirjallista lupaa.
 Polarico Oylla on lupa integroida ja siirtää käyttäjätilejä Polarico Oyn omaan muuhun käyttöön tiedottamalla rekisteröityneitä käyttäjiä siitä palvelussa.
 Mikäli Käyttäjä ei maksa Palvelun käytöstä käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti perittäviä maksuja, Polarico Oylla on oikeus sulkea ja poistaa ko. Käyttäjän tili. Polarico Oyllä on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea Käyttäjän tili tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen Käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.

8. Palvelun tiedot, sisältö ja käytettävyys

Palveluun kuuluvat tiedot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu sisältö ovat yksinomaan Polarico Oyn omaisuutta lukuun ottamatta Käyttäjien mahdollisesti Palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja. Palveluun kuuluvien tietojen ja sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttäminen ilman Polarico Oyn lupaa on kiellettyä. Yksittäisellä Käyttäjällä on kuitenkin milloin tahansa oikeus saada poistettua Palvelusta omat profiilitietonsa sekä immateriaalioikeudella suojatut aineistonsa esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö Polarico Oylle.

9. Tietosuoja

Palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että hän toimii aina kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja käsittelee kaikkia Palveluntarjoajalle näytettäviä tai Palveluntarjoajan itse lisäämiä henkilötietoja turvallisesti ja lainmukaisesti.

Sopimusehdot

Sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluun rekisteröityneisiin Käyttäjiin.

1. Sopimuksen syntyminen

Käyttäjä hyväksyy nämä sopimusehdot rekisteröityessään Palveluun tai jättäessään tarjouspyynnön, joka ei vaadi rekisteröitymistä. Sopimus Käyttäjän ja Polarico Oyn välille syntyy, kun Käyttäjä ilmoittaa Palvelussa toimeksiannon tai tekee tarjouksen Palvelussa ilmoitettuun toimeksiantoon tai kun Käyttäjä ostaa Polarico Oylta jonkin sen tarjoaman palvelun tai tuotteen.

2. Komissio ja muut mahdolliset palkkiot

Palveluun rekisteröityminen on Käyttäjille ilmaista.
 Kaikki Polarico Oyn Palveluntarjoajilta veloittamat palkkiot löytyvät Palvelun hinnastosta. Hinnastossa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassaolevan verokannan mukainen vero. Polarico Oy pidättää oikeuden hintojen tarkistamiseen.
 Jättäessään vastauksen, kustannusarvion tai tarjouksen Palvelussa ilmoitettuun toimeksiantoon Palveluntarjoajalle syntyy automaattisesti velvollisuus Palvelun hinnaston mukaisen palkkion suorittamisesta Polarico Oylle, mikäli kyseinen palveluntarjoaja tulee valituksi toimeksiantoon tai samantyyppiseen toimeksiantoon kyseiseltä Asiakkaalta. Polarico Oylla on oikeus palkkion veloittamiseen riippumatta siitä tuleeko kyseinen toimeksianto Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä lopulta suoritetuksi. Polarico Oyn oikeus palkkion laskuttamiseen Palveluntarjoajalta syntyy sillä hetkellä, kun Asiakas hyväksyy Palvelussa vastauksen antaneen palveluntarjoajan. Palkkio saattaa siis tulla Palveluntarjoajan maksettavaksi jo ennen kuin toimeksianto on suoritettu ja Palveluntarjoaja on saanut maksusuorituksen tekemästään toimeksiannosta.
 Mikäli Palveluntarjoaja ja Asiakas eivät pääse yhteisymmärrykseen toimeksiannon suorittamisesta ja tästä syystä Palveluntarjoaja ei saa toimeksiannosta korvausta, tai Asiakas ei jostain syystä maksa suoritettua toimeksiantoa, voi Palveluntarjoaja olla yhteydessä Polarico Oy:n palkkiolaskun osalta, jolloin muutokset katsotaan tapauskohtaisesti. Mahdollisesta kustannusarvion tai tarjouksen jättämisestä maksettavaa palkkiota ei palauteta. Mikäli Asiakas ja Palveluntarjoaja myöhemmin sopivat uuden halvemman hinnan Palvelun kautta välitetylle toimeksiannolle, tällä ei ole lähtökohtaisesti vaikutusta Polarico Oyn palkkion määrään. Kyseisessä toimeksiannossa sovittaessa uudesta, korkeammasta, hinnasta tai mahdollisesta lisätyöstä Käyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan siitä Polarico Oylle, jolla on oikeus periä tästä hinnaston mukainen palkkio. Palveluntarjoaja ei saa lisätä eikä eritellä tarjoukseen mahdollista Palvelusta aiheutuvaa palkkiota, vaan tarjota normaalin tai mahdollisesti alennetun hinnastonsa mukainen hinta.

Mikäli Asiakas ja Palveluntarjoaja toteuttavat Palvelun kautta sovitun toimeksiannon ja tämän jälkeen jatkavat yhteistyötään uusilla toimeksiannoilla, on Polarico Oylla kuuden kuukauden ajan oikeus hinnaston mukaisten palkkioiden perimiseen toimeksiannoista. Sovittaessa toimeksiannoista tällä tavoin Palvelun ulkopuolella ovat osapuolet velvollisia ilmoittamaan Polarico Oylle toimeksiantosopimuksen syntymisestä. Mikäli Polarico Oy ei erikseen pyydä tai mikäli toimeksiannosta on sovittu suullisesti, ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan toimeksiannon hintaa. 
Tehtävien kustannusarvioiden ja tarjousten tietoinen alihinnoittelu ei ole sallittua. Mikäli Polarico Oy epäilee Käyttäjän tietoisesti alihinnoittelevan tekemiään kustannusarvioita tai tarjouksia, on Polarico Oylla oikeus Käyttäjän tilin sulkemiseen. Palvelun kautta tai sen avulla markkinoiminen ilman tarkoitusta toteuttaa toimeksiantoja Palvelun kautta on kiellettyä. Myös Palvelun tarjoamien yhteystietojen käyttäminen Palvelun ulkopuolella siinä tarkoituksessa, että toimeksiannoista sovitaan Palvelun ulkopuolella, on kiellettyä. Polarico Oylla on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin. Toimeksiantojen ilmoittaminen ilman minkäänlaista aikomusta teetättää toimeksiannot Palvelun kautta on kiellettyä. Polarico Oylla on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin.

3. Muut sopimukset tai sopimusrikkomukset

Rekisteröityessään Palveluun ja erityisesti sopiessaan Palvelussa tarjottavista toimeksiannoista Käyttäjä sitoutuu olemaan tekemättä muita sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Palvelun käyttö- tai sopimusehtojen kanssa. Tahallisesta Palvelun sopimusehtojen rikkomisesta Palveluntarjoajalle voidaan asettaa 500 euron maksu ja poistaa Palveluntarjoaja palvelusta.

4. Viivästyskorko, laskujen perintä ja sopimuksen siirto

Polarico Oylla on oikeus periä viivästyskorkolain mukainen korko erääntyneistä laskuista. 
Polarico Oylla on oikeus sulkea ja poistaa Käyttäjän tili, mikäli tällä on maksamattomia laskuja. 
Polarico Oylla on oikeus siirtää tämä sopimus sen omistus- tai tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun kaupan yhteydessä. 

Ilmainen // Nopea // Luotettava // Vertaile kuvaajat tästä

Kilpailuta valokuvaajat tästä