Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain ja GDPR:n mukainen REKISTERI-/TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Polarico Oy
Punatulkunrinne 18
90420 Oulu

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot:

Heikki Johansson
asiakaspalvelu ( at ) valokuvaajat.fi

3. Rekisterin nimi

Valokuvaajat.fi – verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Valokuvaajat.fi toimesta – verkkopalvelun ja sen käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin tarkoituksiin ja Polarico Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

Polarico Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Tiedot antanut käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksityiskäyttäjän tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköposti sekä muut käyttäjän lisäämät tiedot tapahtumasta/tarjouspyynnöistä, johon valokuvaajat tilataan.
Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, palvelutarjonta, sekä työkokemus ja referenssit tai muu yrityksen itsestään laatima esittely.
Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot.
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot kuten myytävät tuotteet tai palvelut sekä niiden alkamis- ja loppumispäivämäärät.
Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot.
Käyttäjän verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:
Käyttäjiltä itseltään lomakkeiden täytön yhteydessä tai sen jälkeen.
Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.
Polarcio Oy:n ylläpitämistä asiakasrekistereistä.
Julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Kuitenkin niissä tapauksissa kun tietoja luovutetaan se perustuu rekisteröidyn käyttäjän antamaan suostumukseen. Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja vastaanottavat rekisterin käsittelemiseksi hankittuja IT-järjestelmiä tuottavat yritykset, jotka sijaitsevat joko EU:ssa tai USA:ssa ollen Privacy Shield -rekisteröityjä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
- Ei manuaalista aineistoa lukuunottamatta lakisääteistä kirjanpitoaineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
- Rekisteri on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä.
- Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
- Rekisterin käyttöä valvotaan asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. Tietojen säilytysaika

Palvelun tuottamiseen liittyvät asiakkuuden ja käytön perustiedot tuhotaan viimeistään kaksi kuukautta rekisteröidyn pyytäessä palvelun käyttäjätilin lopettamista. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti.

11. Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröidyllä on aina oikeus saada pääsy omiin tietoihin sekä oikaista virheelliset tiedot. Pyynnön voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu(at)valokuvaajat.fi.

12. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen ja oikeus tietojen siirtämiseen. Pyynnön voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu(at)valokuvaajat.fi.

Ilmainen // Nopea // Luotettava // Vertaile kuvaajat tästä

Kilpailuta valokuvaajat tästä